OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Beto 50 ZK

Metoprololi succinas
C07AB02 Układ sercowo-naczyniowy -- beta-blokery selektywne
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 47,5 mg
- rej. 853/12

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 82194
Rp na receptę
05909997218182
30 tabl.
ID: 84460
Rp na receptę
05909997223292
56 tabl.
ID: 82195
Rp na receptę
05909997218199
60 tabl.
ID: 84461
Rp na receptę
05909997223308
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.21 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.