OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Nimotop S

Nimodipinum
C08CA06 Selektywne blokery kanału wapniowego działające głównie na naczynia - pochodne dihydropirydyny
roztwór do infuzji 0,2 mg/ml
- rej. 907/12

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 50 ml
ID: 82286
Lz lecznictwo zamknięte
05909997218298
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.