OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Vitalipid N Infant

Produkt złożony
B05XC Płyny dożylne uzupełniające - witaminy
koncentrat do sporządzania emulsji do infuzji -
- rej. 5/13

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 10 ml
ID: 82288
Lz lecznictwo zamknięte
05909997220116
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.