OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Brufen Forte

Ibuprofenum
M01AE01 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - pochodne kwasu propionowego
zawiesina doustna 40 mg/ml
- rej. 20927

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 30 ml
ID: 82344
OTC bez recepty
05909991040901
1 butelka 100 ml
ID: 82345
OTC bez recepty
05909991040925
1 butelka 150 ml
ID: 82346
OTC bez recepty
05909991040932
1 butelka 200 ml
ID: 82347
OTC bez recepty
05909991040949
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.