OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Beto 100 ZK

Metoprololi succinas
C07AB02 Układ sercowo-naczyniowy -- beta-blokery selektywne
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 95 mg
- rej. 17/13

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 82374
Rp na receptę
05909997220499
30 tabl.
ID: 82375
Rp na receptę
05909997220505
60 tabl.
ID: 82376
Rp na receptę
05909997220512
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.