OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Midazolam Sandoz

Midazolamum
N05CD08 Układ nerwowy - leki nasenne i uspokajające - pochodne benzodiazepiny
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 1 mg/ml
- rej. 20934

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 5 ml
ID: 82464
Lz lecznictwo zamknięte
05909991041601
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.