OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Midazolam Sandoz

Midazolamum
N05CD08 Układ nerwowy - leki nasenne i uspokajające - pochodne benzodiazepiny
roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 5 mg/ml
- rej. 20935

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 1 ml
ID: 82466
Lz lecznictwo zamknięte
05909991041700
5 amp. 5 ml
ID: 82467
Lz lecznictwo zamknięte
05909991041755
5 amp. 10 ml
ID: 82468
Lz lecznictwo zamknięte
05909991041762
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.