OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Technescan LyoMAA Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

Technetii (99mTc) macrosalbi suspensio iniectabilis
V09EB01 (V09E?)-
proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2,0 mg makroagregatów albuminy ludzkiej
- rej. 20937

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol. proszku
ID: 82531
Lz lecznictwo zamknięte
05909991042066
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.11 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.