OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Corotrope

Milrinonum
C01CE02 Stymulatory krążeniowe - inhibitory fosfodiesterazy
roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml (10 mg/10 ml)
- rej. 74/13

Opakowanie handloweWydawanie
10 amp. 10 ml
ID: 30906
Lz lecznictwo zamknięte
05909997221700
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.