OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Augmentin

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
J01CR02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (400 mg + 57 mg)/5 ml
- rej. 108/13

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 35 ml
ID: 83336
Rp na receptę
05909997222318
1 butelka 70 ml
ID: 83337
Rp na receptę
05909997222325
1 butelka 140 ml
ID: 83338
Rp na receptę
05909997222332
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.