OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Anapran EC

Naproxenum
M01AE02 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - pochodne kwasu propionowego
tabletki dojelitowe 500 mg
- rej. 21049

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl.
ID: 83613
Rp na receptę
05909991055059
60 tabl.
ID: 83614
Rp na receptę
05909991055066
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.