OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Augmentin ES

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
J01CR02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej (600 mg + 42,9 mg)/5 ml
- rej. 147/13

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 50 ml
ID: 83921
Rp na receptę
05909997222622
1 butelka 75 ml
ID: 83922
Rp na receptę
05909997222639
1 butelka 100 ml
ID: 83923
Rp na receptę
05909997222646
1 butelka 150 ml
ID: 83924
Rp na receptę
05909997222653
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.16 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.