OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aldospir

Eplerenonum
C03DA04 Diuretyki oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
tabletki powlekane 25 mg
- rej. 21122

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 83927
Rp na receptę
05909991058685
20 tabl.
ID: 83928
Rp na receptę
05909991058692
28 tabl.
ID: 83929
Rp na receptę
05909991058708
30 tabl.
ID: 83930
Rp na receptę
05909991058753
50 tabl.
ID: 83931
Rp na receptę
05909991058760
90 tabl.
ID: 83932
Rp na receptę
05909991058777
100 tabl.
ID: 83933
Rp na receptę
05909991058784
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.