OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aldospir

Eplerenonum
C03DA04 Diuretyki oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
tabletki powlekane 50 mg
- rej. 21123

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 83935
Rp na receptę
05909991058791
20 tabl.
ID: 83936
Rp na receptę
05909991058807
28 tabl.
ID: 83937
Rp na receptę
05909991058852
30 tabl.
ID: 83938
Rp na receptę
05909991058869
50 tabl.
ID: 83837
Rp na receptę
05909991058876
90 tabl.
ID: 83940
Rp na receptę
05909991058883
100 tabl.
ID: 83941
Rp na receptę
05909991058890
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.