OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Podtlenek Azotu Medyczny Air Liquide

Dinitrogenii oxidum
N01AX13 Układ nerwowy - środki znieczulające ogólnie - różne
gaz medyczny, skroplony 100%
- rej. 21195

Opakowanie handloweWydawanie
1 butla 3 l
ID: 84462
Lz lecznictwo zamknięte
05909991064471
1 butla 10 l
ID: 84463
Lz lecznictwo zamknięte
05909991064457
1 butla 40 l
ID: 84464
Lz lecznictwo zamknięte
05909991064488
1 butla 13,33 l
ID: 84466
Lz lecznictwo zamknięte
05909991064464
1 butla 53,33 l
ID: 84467
Lz lecznictwo zamknięte
05909991064495
12 butli 53,33 l
ID: 84468
Lz lecznictwo zamknięte
05909991064501
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.