OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


ACC classic

Acetylcysteinum
R05CB01 Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach - mukolityki
roztwór doustny 20 mg/ml
- rej. 21343

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 84515
OTC bez recepty
05909991064952
1 butelka 200 ml
ID: 107950
OTC bez recepty
05907626703580
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.