OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Zoledronic acid medac

Acidum zoledronicum
M05BA08 Leki poprawiające mineralizację kości - organiczne związki fosforowe
roztwór do infuzji 4 mg/100 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 84782
Rpz recepty specjalne
04037353014305
4 butelki 100 ml
ID: 107203
Rpz recepty specjalne
10 butelek 100 ml
ID: 107204
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.