OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Esbriet

Pirfenidonum
L04AX05 Leki hamujące układ odpornościowy - różne
kapsułki twarde 267 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
63 kaps.
ID: 107592
Rpz recepty specjalne
05902768001112
252 kaps.
ID: 107593
Rpz recepty specjalne
05902768001129
270 kaps.
ID: 107594
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.