OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ibuprofen Farmalider

Ibuprofenum
M01AE01 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - pochodne kwasu propionowego
zawiesina doustna 20 mg/ml
- rej. 21257

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 84996
OTC bez recepty
05909991069322
1 butelka 150 ml
ID: 84997
OTC bez recepty
05909991069339
1 butelka 200 ml
ID: 84998
OTC bez recepty
05909991069346
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.