OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Zoledronic acid Generics

Acidum zoledronicum
M05BA08 Leki poprawiające mineralizację kości - organiczne związki fosforowe
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
- rej. 21258

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 85007
Rpz recepty specjalne
05909991069421
4 fiol. 5 ml
ID: 85008
Rpz recepty specjalne
05909991069438
10 fiol. 5 ml
ID: 85009
Rpz recepty specjalne
05909991069445
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.