OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Vellofent

Fentanylum
N02AB03 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - pochodne fenylopiperydyny
tabletki podjęzykowe 267 mcg
- rej. 21328

Opakowanie handloweWydawanie
3 tabl.
ID: 85531
Rpw środki odurzające
05909991074654
4 tabl.
ID: 85532
Rpw środki odurzające
05909991074661
15 tabl.
ID: 85533
Rpw środki odurzające
05909991074678
30 tabl.
ID: 85534
Rpw środki odurzające
05909991074685
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.