OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Vellofent

Fentanylum
N02AB03 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - pochodne fenylopiperydyny
tabletki podjęzykowe 133 mcg
- rej. 21327

Opakowanie handloweWydawanie
3 tabl.
ID: 85535
Rpw środki odurzające
05909991074609
4 tabl.
ID: 85536
Rpw środki odurzające
05909991074623
15 tabl.
ID: 85537
Rpw środki odurzające
05909991074630
30 tabl.
ID: 85538
Rpw środki odurzające
05909991074647
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.