OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Vellofent

Fentanylum
N02AB03 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - pochodne fenylopiperydyny
tabletki podjęzykowe 400 mcg
- rej. 21329

Opakowanie handloweWydawanie
3 tabl.
ID: 85539
Rpw środki odurzające
05909991074692
4 tabl.
ID: 85540
Rpw środki odurzające
05909991074708
15 tabl.
ID: 85541
Rpw środki odurzające
05909991074722
30 tabl.
ID: 85542
Rpw środki odurzające
05909991074739
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.14 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.