OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Vellofent

Fentanylum
N02AB03 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - pochodne fenylopiperydyny
tabletki podjęzykowe 533 mcg
- rej. 21330

Opakowanie handloweWydawanie
3 tabl.
ID: 85543
Rpw środki odurzające
05909991074746
4 tabl.
ID: 85544
Rpw środki odurzające
05909991074753
15 tabl.
ID: 85545
Rpw środki odurzające
05909991074760
30 tabl.
ID: 85546
Rpw środki odurzające
05909991074777
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.