OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Vellofent

Fentanylum
N02AB03 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - opioidy - pochodne fenylopiperydyny
tabletki podjęzykowe 800 mcg
- rej. 21331

Opakowanie handloweWydawanie
3 tabl.
ID: 85547
Rpw środki odurzające
05909991074784
4 tabl.
ID: 85548
Rpw środki odurzające
05909991074791
15 tabl.
ID: 85549
Rpw środki odurzające
05909991074807
30 tabl.
ID: 85550
Rpw środki odurzające
05909991074821
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.