OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Fludarabine Kabi

Fludarabini phosphas
L01BB05 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi puryn
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 50 mg
- rej. 21335

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 85588
Lz lecznictwo zamknięte
05909991075125
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.