OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Asmenol Mini

Montelukastum
R03DC03 (R03D?)-
granulat 4 mg
- rej. 21350

Opakowanie handloweWydawanie
28 sasz.
ID: 85762
Rp na receptę
05909991076986
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.