OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Propofol 1% MCT/LCT Fresenius

Propofolum
N01AX10 Układ nerwowy - środki znieczulające ogólnie - różne
emulsja do wstrzykiwań/do infuzji w ampułko-strzykawce 10 mg/ml
- rej. 21359

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 50 ml
ID: 85867
Lz lecznictwo zamknięte
05909991078195
6 amp.-strzyk. 10 ml
ID: 106902
Lz lecznictwo zamknięte
05909991210113
6 amp.-strzyk. 20 ml
ID: 114231
Lz lecznictwo zamknięte
05909991261818
5 amp.-strzyk. 10 ml
ID: 91696
Lz lecznictwo zamknięte
05909991139162
5 amp.-strzyk. 20 ml
ID: 91697
Lz lecznictwo zamknięte
05909991139179
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.