OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Intelence

Etravirinum
J05AG04 (J05A?)-
tabletki powlekane 25 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
120 tabl.
ID: 85925
Rpz recepty specjalne
05909991078652
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.