OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Technescan DMSA Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

Technetium (99mTc) succimerum
V09CA02 (V09C?)-
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1,2 mg kwasu mezo 2,3-dimerkaptobursztynowego
- rej. 21497

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol. proszku
ID: 86169
Lz lecznictwo zamknięte
05909991081454
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.16 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.