OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Technescan PYP Zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego

Stanni pyrophosphatis et technetii (99mTc) solutio iniectabilis
V09BA (V09B?)-
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 20 mg sodu pirofosforanu dziesięciowodnego, 4 mg cyny(II) chlorku dwuwodnego
- rej. 21500

Opakowanie handloweWydawanie
5 fiol. proszku
ID: 86205
Lz lecznictwo zamknięte
05909991081867
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.