OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ambroxoli hydrochloridum Fontane

Ambroxoli hydrochloridum
R05CB06 Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach - mukolityki
roztwór doustny 15 mg/5 ml
- rej. 21408

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 86235
OTC bez recepty
05909991082246
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.