OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Fenistil

Dimetindeni maleas
R06AB03 Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - substytuty alkiloamin
krople doustne, roztwór 1 mg/ml
- rej. 387/13

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 20 ml
ID: 86497
OTC bez recepty
05909997226231
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.