OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Tlen medyczny skroplony Air Products

Oxygenium
V03AN01 Gazy medyczne
gaz medyczny, skroplony -
- rej. 21532

Opakowanie handloweWydawanie
1 zbiornik kriogeniczny 30 l - 40000 l
ID: 45992
Lz lecznictwo zamknięte
05909991085889
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.