OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Atrolak

Quetiapinum
N05AH04 Układ nerwowy - leki psychotropowe neuroleptyki - pochodne dibenzodiazepiny
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg
- rej. 21482

Opakowanie handloweWydawanie
6 tabl.
ID: 86599
Rp na receptę
05909991086060
10 tabl.
ID: 86600
Rp na receptę
05909991086077
20 tabl.
ID: 86601
Rp na receptę
05909991086084
28 tabl.
ID: 86602
Rp na receptę
05909991086091
30 tabl.
ID: 86603
Rp na receptę
05909991086107
50 tabl.
ID: 86604
Rp na receptę
05909991086121
60 tabl.
ID: 86605
Rp na receptę
05909991086138
90 tabl.
ID: 86606
Rp na receptę
05909991086145
100 tabl.
ID: 86607
Rp na receptę
05909991086152
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.2 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.