OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Herceptin

Trastuzumabum
L01XC03 (L01X?)-
roztwór do wstrzykiwań 600 mg/5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 6 ml
ID: 86618
Rpz recepty specjalne
05902768001037
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.