OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Contrahist Allergy

Levocetirizini dihydrochloridum
R06AE09 Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - pochodne piperazyny
tabletki powlekane 5 mg
- rej. 21483

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 86763
OTC bez recepty
05909991087876
10 tabl.
ID: 86764
OTC bez recepty
05909991087883
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.