OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Afastural

Fosfomycinum
J01XX01 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - różne
granulat do sporządzania roztworu doustnego 3 g
- rej. 21489

Opakowanie handloweWydawanie
1 sasz. 8 g
ID: 86765
Rp na receptę
05909991087890
2 sasz. 8 g
ID: 86766
Rp na receptę
05909991087906
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.