OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Butamid

Butamirati citras
R05DB13 Leki przeciwkaszlowe - różne
syrop 1,5 mg/ml
- rej. 21573

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 120 ml
ID: 87275
OTC bez recepty
05909991092986
1 butelka 200 ml
ID: 87276
OTC bez recepty
05909991092993
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.