OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Axympa

Acidum mycophenolicum
L04AA06 Leki hamujące układ odpornościowy - selektywne
tabletki dojelitowe 180 mg
- rej. 21563

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl.
ID: 87280
Rp na receptę
05909991093044
50 tabl.
ID: 87281
Rp na receptę
05909991093051
100 tabl.
ID: 87282
Rp na receptę
05909991093068
120 tabl.
ID: 87283
Rp na receptę
05909991093075
250 tabl.
ID: 87284
Rp na receptę
05909991093082
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.11 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.