OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Axympa

Acidum mycophenolicum
L04AA06 Leki hamujące układ odpornościowy - selektywne
tabletki dojelitowe 360 mg
- rej. 21564

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl.
ID: 87285
Rp na receptę
05909991093099
50 tabl.
ID: 87286
Rp na receptę
05909991093105
100 tabl.
ID: 87287
Rp na receptę
05909991093129
120 tabl.
ID: 87288
Rp na receptę
05909991093136
250 tabl.
ID: 87289
Rp na receptę
05909991093143
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.