OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amyvid

Florbetapirum (18F)
V09AX05 (V09A?)-
roztwór do wstrzykiwań 800 MBq/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 1 ml - 10 ml roztworu
ID: 87331
Rpz recepty specjalne
05909991093396
1 fiol. 1 ml - 15 ml roztworu
ID: 87332
Rpz recepty specjalne
05909991093402
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.