OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Betaxolol PMCS

Betaxololi hydrochloridum
C07AB05 Układ sercowo-naczyniowy -- beta-blokery selektywne
tabletki 20 mg
- rej. 21594

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 87461
Rp na receptę
05909991094492
100 tabl.
ID: 86819
Rp na receptę
05909991094522
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.