OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Acatar Zatoki Tabs

Ibuprofenum + Phenylephrini hydrochloridum
M01AE51 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - pochodne kwasu propionowego
tabletki drażowane 200 mg + 6,1 mg
- rej. 21608

Opakowanie handloweWydawanie
6 tabl.
ID: 87478
OTC bez recepty
05909991094690
12 tabl.
ID: 87479
OTC bez recepty
05909991094706
16 tabl.
ID: 87480
OTC bez recepty
05909991094737
24 tabl.
ID: 87481
OTC bez recepty
05909991094744
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.