OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Simponi

Golimumabum
L04AB06 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań 100 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 87592
Rpz recepty specjalne
05901549324235
3 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 87593
Rpz recepty specjalne
05901549324242
1 wstrzykiwacz 1 ml
ID: 105587
Rpz recepty specjalne
05901549324211
3 wstrzykiwacze 1 ml
ID: 105588
Rpz recepty specjalne
05901549324228
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.