OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Misodel

Misoprostolum
G02AD06 Leki pobudzające skurcze macicy - prostaglandyny
system terapeutyczny dopochwowy 200 mcg
- rej. 21677

Opakowanie handloweWydawanie
1 system
ID: 87719
Lz lecznictwo zamknięte
05909991096854
5 systemów
ID: 87720
Lz lecznictwo zamknięte
05909991096861
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.06 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.