OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Eptifibatide Mylan

Eptifibatidum
B01AC16 Leki zmniejszające krzepliwość - inhibitory agregacji płytek z wyłączeniem heparyny
roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml
- rej. 21652

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 10 ml
ID: 87915
Rpz recepty specjalne
05909991098544
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.