OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Abilify Maintena

Aripiprazolum
N05AX12 Układ nerwowy - leki psychotropowe neuroleptyki - różne
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 300 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk.
ID: 118861
Rp na receptę
1 fiol. proszku + fiol. rozp.
ID: 88101
Rp na receptę
3 amp.-strzyk.
ID: 118862
Rp na receptę
3 fiol. proszku + 3 fiol. rozp.
ID: 88102
Rp na receptę
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.