OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Abseamed

Epoetinum alfa
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 9000 j.m./0,9 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk.
ID: 88124
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk.
ID: 88126
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk.
ID: 88125
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk.
ID: 88127
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.