OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Abseamed

Epoetinum alfa
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 40000 j.m./ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk.
ID: 88141
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk.
ID: 88143
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk.
ID: 88145
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk.
ID: 88142
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk.
ID: 88144
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.